Política de privadesa

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Colomer-Aceves-Aperarnau Arquitectes SLP informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides mitjançant el formulari situat a la seva pàgina, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Colomer-Aceves-Aperarnau Arquitectes SLP, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, Colomer-Aceves-Aperarnau Arquitectes SLP informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un e-mail a info@caa.cat.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Colomer-Aceves-Aperarnau Arquitectes SLP, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que Colomer-Aceves-Aperarnau Arquitectes SLP té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.